από την καρδιά της φύσης
responsive image

Ποικιλία μέσης ωρίμανσης Τα μήλα Jonagored έχουν κόκκινο ριγωτό χρώμα, με χυμώδη, τραγανή, λεπτή σάρκα και ελαφρώς 
λιπαρή αίσθηση.