από την καρδιά της φύσης
responsive image

Όψιμη ποικιλία. Τα μήλα Granny Smith είναι σκληρά και έχουν ανοιχτό πράσινο δέρμα Η σάρκα είναι συνεκτική, λευκοπράσινη, έχει λεπτή υφή, είναι πολύ χυμώδης και υπόξινη.