από την καρδιά της φύσης
responsive image

Όψιμη ποικιλία. Καρπός νεφροειδής, πολύ μεγάλου μεγέθους, χρώματος  ανοικτού κόκκινου, με πολύ τραγανή σάρκα.