από την καρδιά της φύσης
responsive image

Μεσο-όψιμη ποικιλία. Καρπός καρδιόσχημος, μεγάλου μεγέθους, χρώματος επιδερμίδας μαονιού. Η σάρκα του είναι πολύ τραγανή, κόκκινου χρώματος, με ενδιάμεση προς γλυκιά γεύση.