από την καρδιά της φύσης
responsive image

Συνθήκες Αποθήκευσης Κερασιών: Θερμοκρασία 0° C, Υγρασία 90%

Burla

Burla

Πολύ πρώιμη ποικιλία. Καρπός μεγάλου μεγέθους και σχήματος σφαιρικού, ημιτραγανός. Το χρώμα του φλοιού τους είναι σκούρο κόκκινο λαμπερό και της σάρκας τους κόκκινο. Η γεύση του καρπού τους είναι πολύ γλυκιά.


Lapins

Lapins

Πρώιμη ποικιλία. Καρπός καρδιόσχημος, κόκκινος, πολύ μεγάλου μεγέθους και τραγανός. Η σάρκα του καρπού είναι λαμπερή, κόκκινη, γλυκιά, με πολύ καλά γευστικά χαρακτηριστικά.


Ferovia

Ferovia

Ποικιλία μέσης εποχής. Καρδιόσχηµος, πολύ µεγάλου µεγέθους κόκκινος και τραγανός, με ευχάριστη γεύση και συνοχή σάρκας.


Kordia

Kordia

Μεσο-όψιμη ποικιλία. Καρπός καρδιόσχημος, μεγάλου μεγέθους, χρώματος επιδερμίδας μαονιού. Η σάρκα του είναι πολύ τραγανή, κόκκινου χρώματος, με ενδιάμεση προς γλυκιά γεύση.


Regina

Regina

Όψιμη ποικιλία.Τραγανή ποικιλία. Ο καρπός είναι καρδιόσχημος και έχει χρώμα μαονιού με μέτριο προς μεγάλο μέγεθος. 


Skeena

Skeena

Όψιμη ποικιλία. Καρπός νεφροειδής, πολύ μεγάλου μεγέθους, χρώματος  ανοικτού κόκκινου, με πολύ τραγανή σάρκα.