από την καρδιά της φύσης
responsive image

Οι ρίζες της Χρυσής Μηλιάς ξεκινάνε τη δεκαετία του ’50 από τον παππού της οικογένειας, Δημοσθένη Ντελή, ο οποίος ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της μηλιάς. Σήμερα το έργο του συνεχίζει ο υιός Αλέξανδρος Ντελής  με τη δυναμική υποστήριξη της νεότερης γενιάς της οικογένειας. Από το 2009 η δραστηριότητα της Χρυσής Μηλιάς επικεντρώνεται αποκλειστικά στη βιολογική δενδροκαλλιέργεια και διαθέτει σε Ελλάδα και εξωτερικό μία μεγάλη ποικιλία φρέσκων φρούτων και ξηρών καρπών.

Εξέλιξη

Το 2015 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για τη Χρυσή Μηλιά με την κατασκευή ενός  χώρου υψηλών προδιαγραφών για την ψυχρή αποθήκευση,  σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, των φρέσκων προϊόντων που παράγει.  Ταυτόχρονα  δημιουργήθηκαν και σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής χυμού και μηλόξυδου.

Διασφάλιση Ποιότητας

Με γνώμονα την παραγωγή προϊόντων άριστης ποιότητας η Χρυσή Μηλίά έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 22000:2005, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων της και τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Το σύστημα ISO 22000:2005 εφαρμόζεται όχι μόνο στον τομέα της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας, αλλά σε όλα τα στάδια της παραγωγής από την ανάπτυξη, τη συγκομιδή και την προκατεργασία των πρώτων υλών, τη διανομή και την αποθήκευση των προϊόντων, μέχρι την αγορά και την κατανάλωσή τους.

Φροντίζουμε ώστε στο κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας να γίνονται ενδελεχείς έλεγχοι και να τηρούνται όλα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας όπως προβλέπεται από τη σχετική Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τα καταναλωτικά προϊόντα  και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Ποιοτικός έλεγχος διενεργείται στα προϊόντα, τα οποία είναι αποθηκευμένα στις αποθήκες της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια απογραφών της αποθήκης προκειμένου να απομακρύνονται προϊόντα που έχουν καταστεί ακατάλληλα κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους.

Το στάδιο της αποθήκευσης είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ειδικά για τα φρέσκα προϊόντα μας που φυλάσσονται σε ειδικών προδιαγραφών αποθήκες-ψυγεία  ενώ παρακολουθείται διαρκώς η θερμοκρασία και υγρασία με ειδικό καταγραφικό εξοπλισμό.

Δείτε την εταιρική παρουσίαση