από την καρδιά της φύσης
responsive image

Όψιμη ποικιλία.Τραγανή ποικιλία. Ο καρπός είναι καρδιόσχημος και έχει χρώμα μαονιού με μέτριο προς μεγάλο μέγεθος.