από την καρδιά της φύσης
responsive image

Ποικιλία μέσης εποχής. Καρδιόσχηµος, πολύ µεγάλου µεγέθους κόκκινος και τραγανός, με ευχάριστη γεύση και συνοχή σάρκας.